wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Инициативата „Спортуваме и информираме" на Областния информационен център предизвика интерес и при гостуването си в Попово. Различните игри и забавления доставиха приятни преживявания за 100-ната деца и техните родители, които се събраха пред Дома на културата.  Родителите имаха възможност да получат безплатно различни брошури, дипляни и рекламни материали с богата информация  за еврофондовете, а децата да се включат в разнообразните спортни занимания на открито. Игрите освен физическа предложиха и умствена активност, тъй като децата чрез европейските знамена опознаха символите на 27-те страни-членки на Общността. Най-пъргави, активни и в челните позиции в различните игри - „Кръгът на Европа", дърпане на въже и скачане с чувал, се оказаха ученици от ОУ „Любен Каравелов" в Попово. Екипът на Областния информационен център - Търговище обеща да се върне при децата на Попово през юни, когато ще организира отново спортен празник. ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Денислава Атанасова          Експерт „Комуникация, информация и логистика" Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508 e-mail: oic_targovishte@abv.bg  https://www.facebook.com/groups/287680148002611/

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.