wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

За втора поредна година в рамките на 236-я традиционен пролетен панаир „Изложение Търговище 2013" Областният информационен център - Търговище организира на открито щанд „Информирани и активни". В специално построената шатра до главния вход на изложението над 250 посетителите успяха да се запознаят с настоящите европейски програми и възможности за безвъзмездно финансиране на проекти със средства от Структурните и Кохезионния фондове, както и да получат безплатни рекламно-информационни материали за европейската политика. Експертите на ОИЦ - Търговище имаха и открита приемна като отговаряха на постъпили от хората въпроси. Най-честите питания бяха свързани с възможностите за саниране на многофамилни жилища, по чиято програма финансовата помощ се увеличи на 75%. Представителите на бизнеса се интересуваха от новата отворена схема на ОП „Конкурентоспособност" „Внедряване на иновации в предприятията", по която фирмите се подкрепят да инвестират в иновативни продукти. За първи път пред широката публика ще бъде показан филм за добри практики от петте общини в област Търговище, реализирани с евросредства в настоящия програмния период. 8 - минутното видео е изработено в рамките на проекта „Изграждане и функциониране на Областен информационен център", който се финансира по Оперативната програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Филмът може да бъде видян вече и в сайта за видео споделяне you tube. ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.