wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

За първа година Областният информационен център - Търговище организира Дни на Европа. На 18 и 19 октомври са предвидени различни прояви, които имат за цел да се повиши осведомеността за Евросъюза и приноса на европейските фондове за развитието на инфраструктурата, социалното и културното развитие на региона, каза пред журналисти управителят на центъра Милчо Тонев. Дните на Европа ще бъдат открити с изложбата „Те успяха". Експозицията от фотоси представя значими проекти в област Търговище, реализирани с финансовата подкрепа на еврофондовете. Тя ще бъде подредена в ритуалната зала на ОНЧ „Напредък", а откриването и е в 10 часа на 18 октомври. Следва най-важната проява в рамките на инициативата - дискусионен форум на тема: „На прага на новия програмен период. Визия за България 2014-2020 г.". Участие в него ще вземат експерти от Управляващите органи на Оперативните програми „Регионално развитие", „Развитие на човешките ресурси" и Централния информационен и координационен офис. Денят ще завърши с празничен концерт на самодейни състави от областта. Началото му е в 18:00 ч., в концертната зала на читалището. Следващият ден е посветен на спортни и еко прояви в местността „Борово око". В 10:00 ч. ще се открие зелен кът до детската площадка в парка. Композиция от дървета, храсти и цветя ще изобразява логото на Еврофондовете - ДА създаваме заедно. Предвидени са спортни състезания по пейнтбол и комбинирана щафета за по-малките деца и ученици около езерото. Организаторите от ОИЦ обещават големи награди за победителите и приятни емоции за зрителите. Областен информационен център - Търговище е част от мрежата на 28-те информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.