wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Успешно приключиха първите по рода си Дни на Европа, организирани от Областния информационен център. Състоялите се в края на миналата седмица поредица от инициативи повишиха осведомеността на хората за Евросъюза и приноса на европейските фондове за развитието на инфраструктурата, социалното и културното развитие на региона. Изложбата от 30 фотоса „Те успяха", която представи значими проекти, реализирани с финансовата подкрепа на еврофондовете, сложи началото на проявите. По-късно представители на местните власти от областта, на бизнеса и гражданския сектор участваха в дискусионен форум на тема: „На прага на новия програмен период. Визия за България 2014-2020 г.". От експерти от Управляващите органи на Оперативните програми „Регионално развитие" и „Развитие на човешките ресурси" те успяха да научат новите приоритети в двете програми, по които ще се финансират дейности през следващия програмен период. Петъчният, 18 октомври, приключи с концерт, който успя да събере на една сцена, многообразието от музикален, певчески и танцов талант на деца и младежи от самодейни състави от цялата област.Изненада за публиката в концертната зала на ОНЧ „Напредък" беше инструменталното изпълнението на химна на Европа „Одата на радостта", специално разучен и поднесен от фанфарният оркестър на I ОУ „Хр. Ботев" . Областният информационен център даде своя принос и за увеличаване на богатата зелена растителност в Търговище, като облагороди с цветни лехи, жив плет и нови дървесни видове зоната около детската площадка на парк„Борово око". В рамките на Дните на Европа информационният център приобщи и младите хора към спортните занимания. Ученици бягаха и краха велосипеди по предварително определен маршрут край езерото в парка, а по-големите им връстници мереха сили в игрите по пейнтбол. Областен информационен център - Търговище е част от мрежата на 28-те информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.