wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

За трета поредна година в рамките на 237-я традиционен пролетен панаир „Изложение Търговище 2014" Областният информационен център - Търговище организира щанд „Информирани и активни". В съботния предиобед, над 200 души се потопиха в духа на Европа. С цел да бъдат по-полезни и да запознаят гражданите със свършеното през 7-те години членство на България в ЕС, експертите на ОИЦ-Търговище предоставиха на хората безплатни информационни материали. Посетителите на щанда се интересуваха основно какви проекти ще се финансират през програмния период 2014-2020 г. На младите хора пък беше напомнено, че остава още седмица да се включат в конкурса за младежки проект. Разработките се подават на електронния адрес на ОИЦ - Търговище oic.targovishte@eufunds.bg до 26 май 2014 г., а победителят го очаква електронен четец за книги и правото да участва в националния кръг на конкурса.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.