wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Равносметка на близо 3-годишната си дейност направи през медиите Областният информационен център - Търговище (ОИЦ). За това време с проведените информационни събития центърът помогна на хората по успешно се ориентират по отношение на еврофондовете и възможностите, които те дават за финансова подкрепа. В периода януари 2012 г.- юни 2014 г. ОИЦ - Търговище е организирал и провел общо 67 публични срещи в петте общини на област Търговище. На тях са присъствали 2 400 души. Събитията бяха насочени към различни целеви групи - бизнес, неправителствени организации, местни власти, граждани и съобразени с техните конкретни нужди и интереси. На въпросите на още 330 души е отговорено по телефона или при посещение на място в офиса. В 5 съвместни национални инициативи на мрежата се включи центърът: Kонкурс за детска рисунка на тема: „Как искам Европейският съюз да промени моя град"; Конкурс за общо лого и послание на еврофондовете през периода 2014-2020 г.; Националната кампания „Научени уроци"; Кампания „Първите седем години на България в ЕС"; Национален конкурс „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти"; Обща инициатива „Какво знаем за Споразумението за партньорство?" Извън планираното ОИЦ-Търговище организира и редица мащабни прояви - Дни на Европа (октомври 2013 г.), Зимен празник „Спортуваме и информираме" (януари 2013 г.) и др., припомни на журналистите управителят на ОИЦ Милчо Тонев. Успешно реализирани проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на областно ниво екипът на ОИЦ-Търговище събра и издаде в брошура „Информирани и активни" и реализира видеофилм. Той може да се види на сайта на центъра (http://www.oictargovishte.com).Целта та тези издания е да се покаже ефекта от помощта на европейските фондове за икономическото и социално развитие на региона. Активна е и дейността на центъра в социалната мрежа Facebook. На страницата на отворената група https://www.facebook.com/groups/287680148002611/ всеки заинтересован може да научи интересни факти за еврофинансирането в областта, за нови проекти и отворени процедури по Оперативните програми, за предстоящи обществени инициативи и срещи. Новите възможности на програмния период 2014-2020 г. ще бъдат приоритет на комуникационния план на ОИЦ - Търговище за следващата година. Предстоят нови 18 информационни събития и 3 общи кампании. Функционирането на цялата мрежа от 28 центъра в страната се удължава до 12 юни 2015 г., с което се дава шанс на гражданите, бизнеса, неправителствения сектор и др. до достъпна, разбираема и навременна информация за европейското финансиране. Областен информационен център - Търговище е част от мрежата на 28-те информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.