wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Заредена с адреналина и спортния хъс на над 200 деца и младежи от училищата в Попово и Опака стартира инициативата „Да спортуваме ЗАЕДНО" в област Търговище. Спортните прояви стартираха от Попово, общината с най-добри практики в реализацията на европроекти в област Търговище. Те се проведоха на емблематично за града място - градската градина, която преди 2 г. беше архитектурно и ландшафно обновена със средства по Оперативна програма „Регионално развитие". В община Попово има реализирани проекти за над 45 млн. лв., а в цялата област успешните практики и сключени договори са 127 на обща стойност 125 млн. лв. Най-оспорвани бяха игрите на народна топка и федербал, при които почетни плакети грабнаха съответно отборите от СОУ „В. Левски" гр. Опака и на ОУ „Н. Вапцаров". Безспорен беше интересът към новите забавни игри, които предложи ОИЦ - Търговище. За първи път децата имаха възможност да премерят своята сръчност и бързи рефлекси в новата и забавна игра SQUAP (Скуап), както и в Nerf (Нърф) - безопасна алтернатива за игра на открито от типа "Пейнтбол". Освен с вдъхновяващи емоции всички участници си тръгнаха с много награди - цветни тениски, футболни топки, комплекти за федербал и др. Кампанията „Да спортуваме ЗАЕДНО" продължава на 16 октомври 2014 г., от 14 ч. в градския парк в Антоново, където са поканени и училищни отбори от Омуртаг. Освен предварително регистрирани участници в надпреварите могат да се включат на място и други желаещи. Актуална информация за спортните събития, касаеща конкретни дати и часове по места, може да се получи на Единния портал - www.eufunds.bg и на Фейсбук страницата на ОИЦ-Търговище https://www.facebook.com/groups/287680148002611. Областен информационен център - Търговище е част от мрежата на 28 информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.