wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 350 участници от различни възрасти се включиха в инициативата под мотото "Да спортуваме ЗАЕДНО", която се проведе от Областния информационен център - Търговище в градовете Попово, Антоново и Търговище. Оспорвани турнири по футбол, народна топка, федербал покачиха адреналина на деца и младежи. Безспорен беше интересът към новите забавни игри, които предложи ОИЦ - Търговище. За първи път децата имаха възможност да премерят своята сръчност и бързи рефлекси в новата и забавна игра SQUAP (Скуап), както и в Nerf (Нърф) - безопасна алтернатива за игра на открито от типа "Пейнтбол". Победителите в различните турнири си тръгнаха с награди, а за публиката останаха емоциите. С мащабните спортни прояви, които се проведоха в периода 13-19 октомври 2014 г., се популяризира дейността на информационната мрежа, защото всички събития се проведоха на или около места, свързани с обекти, чието изграждане, възстановяване или развитие е реализирано с европейски средства. Така по един нетрадиционен и атрактивен начин се популяризира постигнатото през първия програмен период на страната ни като държава членка на Европейския съюз. Това е третата за тази година национална кампания, която се провежда от мрежата от 28-те областни информационни центрове, чиято мисия е повишаване на информираността на гражданите за приноса на еврофондовете за социално-икономическото развитие на регионите в България. Само в област Търговище за периода 2007-2013 г. са сключени 127 договора по различните оперативни програми с 64 бенефициенти, на обща стойност 125 млн. лв., сочат данните на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България(ИСУН). Областен информационен център - Търговище е част от мрежата на 28 информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.