wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Фотоизложби на реализирани проекти с финансовата подкрепа на еврофондовете, които ОИЦ - Търговище подреди в петте общини на област Търговище ще останат за безплатни посещения и през първата седмица на декември. В Търговище снимките са експонирани в стъклените витрини на централната градска част, встрани на I ОУ „Христо Ботев". 30-те цветни фотопана представят изпълнението на европроекти, чиито бенефициенти в програмния период 2007-2013 г. са общинската администрация, фирми и граждански организации. В Попово и Омуртаг изложбата е подредена в градските читалища, в Антоново на стъклените витрини на общинската администрация, а в Опака - залата на кооперация „Прогрес 94". Изложбите бяха подготвени и реализирани в рамките на националната инициатива на мрежата „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020" и бяха официално открити на 24 ноември тази година. ОИЦ - Търговище организира в допълнение и кръгли маси, на които направи равносметка на постигнатото с европейски средства през изминалия програмен период и представени новите възможности за финансиране на проекти по оперативните програми до 2020 г. В периода 2007-2013 г. в област Търговище са реализирани 141 проекта, на обща стойност над 154 млн. лв. Това е четвъртата за тази година мащабна кампания на мрежата от 28-те информационни центъра в страната, която популяризира кохезионната политика и подпомагането от структурните фондове на ЕС.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.