wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 Информационна среща с 25 доброволци от Младежкия информационно - консултативен център (МКИЦ) към Младежкия дом в Търговище проведе днес  Областният информационен център. Събитието беше по повод Европейската младежка седмица, която се отбелязва с различни инициативи в цялата страна от 03-10 май. Основната цел на срещата беше повишаване на информираността на младите хора за възможностите на ЕС и въвличането им в обществените процеси, като активни и критични граждани. Експертът на ОИЦ - Търговище Анатоли Александров запозна младежите с възможностите, които европейските и програми (ОП „Наука и образование", ОП „Развитие на човешките ресурси") предоставят на младите хора за тяхното личностно и професионално развитие. А управителят на центъра Милчо Тонев обясни как младите хора могат да отключат потенциала си чрез изяви в различни области, благодарение на европейската програма "Еразъм+". Доброволците получиха различни печатни материали както за европейската политика, така и рекламни материали посветени на Европейската седмица на младежта. Те бяха поканени да се включат активно и в предстоящите от 9 до 16 май Дни на Европа в Търговище, които ОИЦ организира за втори път.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.