wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 Създаване на нoви paбoтни мecтa и ремонт на улици с помощта на еврофондовете са приоритетните очаквания на хората в област Търговище. Те настояват още за създаване на спортна инфраструктура и ремонт на читалищни сгради. Това показва анализа на анкетното допитване, което Областният информационен център - Търговище (ОИЦ) осъществи през втората фаза на националната кампанията „Да създадем заедно България 2020". Голям процент от анкетираните в 5-те общини на региона настояват с еврофинансиране да се обнови културната и спортна инфраструктура. 330 анкетни карти с 848 предложения бяха събрани по време на откритите приемни в общините, поясниха експертите на центъра на проведената днес в Търговище информационна среща. В присъствието на кмета на Търговище Красимир Мирев, зам. областния управител Йорданка Георгиева и потенциалните бенефициенти бяха представени и възможностите за реализиране на съответните идеи по действащите вече нови оперативни програми за периода 2014-2020 г. Кметът Мирев съобщи добрата вест, че община Търговище ще получи 17 774 898.00 лв. безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма „Региони в растеж". С парите ще се реализират проекти включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. „Средствата са далеч под нужния ресурс от над 100 млн. лв. за изпълнение на всички проекти, заложени в ИПГВР, затова ще бъдем принудени да преразгледаме приоритетите си и да променим концепцията си", каза Мирев. Той посочи, че са под въпрос проекти за образователна инфраструктура. Интерес в бизнеса предизвика представената схема „Подобряване на производствения капацитет на МСП" по ОП „Иновации и конкурентоспособност", по която фирмите могат да заменят старото си оборудване с нови, по-високотехнологични машини. В Търговище кампанията „Да създадем заедно България 2020" ще приключи с голям концерт-хепънинг в Деня на Европа - 9 май, от 10:30 ч., на откритата сцена на „Борово око".

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.