wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 За четвърти път Областният информационен център - Търговище организира открити приемна и информационен щанд на традиционното Изложение в града. Те се проведоха на 11,12 и 14 май 2015 г. и бяха част от съпътстващата програма на 238 -я пролетен панаир. В специална шатра пред изложбените зали експертите на центъра предоставяха актуална информация за постигнатото и напредъка в усвояването на еврофондовете в област Търговище, както и за възможностите за финансиране на европейски проекти в хоризонта до 2020 г. Във фоайето на Художествената галерия пък на видеоекран се излъчваха четири различни филма, илюстриращи постигнатото с евросредства в област Търговище през изминалия програмен период и част от проектите, които престои да се реализират в хоризонта до 2020 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.