wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Търговище представи отворени процедури за гражданския сектор

С представяне на процедурата „Социално включване в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ приключиха последните две информационни срещи за тази година на Областния информационен център – Търговище.

Пред представители на гражданския сектор в Попово и Търговище експертите на центъра обясниха, че основната цел на процедурата е създаване на предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства. Общият размер на безвъзмездното финансиране е 5 млн.лв, като няма изискване за минимален размер на безвъзмездна помощ на проектните предложения. Максималният размер, за който може да се кандидатства за едно проектно предложение, е 200 000 лв. Не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента. Допустими кандидати са доставчици на социални услуги, като партньори могат да бъдат общините и неправителствените организации. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 25 януари 2019 г.

ОИЦ среща1

Експертът Анатоли Александров съобщи, че по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ догодина се очаква да бъдат обявени 7 процедури на обща стойност 41 млн. лв. Сферите на дейност за подкрепа са резидентни услуги за младежи, социални предприятия за хора с психични разстройства и др.

На срещите управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев представи поканата на първия конкурс за стратегически проекти, по който ще се подкрепят проекти на граждански организации (юридически лица с нестопанска цел - ЮЛНЦ). Те са с продължителност от 12 до 36 месеца, а размерът на безвъзмездното финансиране от 10 000 до 200 000 евро в шест тематични приоритета. Поканата е на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Крайният срок за подаване на проектите е 28 януари 2019 г.

Продължава...

Граждански диалог за бъдеще на ЕС проведе ОИЦ - Търговище

Над 50 граждани, младежи, представители на общинските администрации, гражданския сектор и др. взеха участие в гражданския диалог на тема: "Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС", който организира Областният информационен център гр. Търговище. Той беше част от националната инициатива посветена на популяризирането на новата многогодишна финансова рамка 2021-2027 година и отбелязването на 30 години Кохезионна политика на ЕС.

В специално видеопослание българският еврокомисар по цифрова икономика и общество Мария Габриел поздрави участниците в срещата и обясни, че пред европейските лидери стоят много важни предизвикателства, тъй като трябва да планират как и за какво да бъдат разпределени парите от европейските фондове в следващия програмен период 2021-2027 г.

От ключово значение е да се чуе и мнението на хората по региони какви бъдещи инициативи и политики очакват от общините, в кой сфери и за какво да бъдат инвестирани парите от Европа, посочи Габриел. Своите виждания участниците в гражданския диалог изразиха като попълниха анкета.

OIC DIALOG2

От презентацията на управителя на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев стана ясно, че България ще получи близо 9 млрд. евро през следващите 7 години, което е с 8 % повече средства от настоящия период 2014-2020 г.

Акцент върху предизвикателствата към младите хора и тяхното бъдеще в ЕС поставиха гост-лекторите от Регионалната агенция за предприемачество и иновации гр. Варна Ралица Жекова и Мария Джунлиева. Те обясниха, че ЕС ще инвестира в тяхното образование и трудова реализация.

Поканиха и безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. от Търговище да се включат в предстоящи обучения по проект, за да придобият умения за стартиране на собствен бизнес.

С празничен концерт тази вечер, от 18.00 ч., в ОНЧ „Напредък“, в Търговище ще бъде сложен финала на шестата поред национална кампания на мрежата от 28 Областни информационни центъра в страната, посветена на кохезионната политика на ЕС.

Продължава...

Бъдещи икономисти проявиха интерес към Деня на отворени врати в „Мебел стил“ ООД - Търговище

Над 40 ученици и преподаватели от ПГИИ „Джон Атанасов“ в Търговище и журналисти проявиха интерес към мебелното производство и посетиха Деня на отворени врати в „Мебел стил“ ООД. Той се организира от Областния информационен център, в рамките на националната кампания „Успешни заедно“ на мрежата от 28 центъра в страната. Целта е да се представят успешни бизнес модели, които са развили производството си с безвъзмездната финансова помощ на програмите от ЕС.

Семейната фирма „Мебел стил“ ООД вече 20 години се занимава с производството на тапицирана мебел и матраци, обясни Татяна Титкова, икономически директор. Основните инвестиции в предприятието са собствени и банкови средства. На еврофондовете са разчитали при внедряване на екостандарти и социални иновации, като работно облекло и оборудване на столова за хранене. Фирмата има успешно финализирани проекти в периода 2007-2013 г. – два по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и един по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.

Mebel Stil inside1

Гостите имаха възможност да разгледат производствените мощности, където се правят матраци и мека мебел, както и трапезарията. В двете производствени бази на компанията работят 405 човека, от които 60 са административен персонал. От ръководството споделиха, че срещат трудности с намирането на обучен персонал. Не скриха разочарованието си, че в Търговище не е успяла да просъществува паралелката по мебелно производство, която беше разкрита през 2004 г. в Професионална гимназия “Цар Симеон Велики” в града.

Десислава Данева, търговски директор на „Мебел стил“ ООД каза, че около 80% от продукцията на фирмата се продава в България, а останалите 20% се изнасят. Дружеството има договори с всички мебелни вериги в страната, а износът е насочен към 10 страни - Франция, Италия, Израел, Румъния, Грузия, Малта, Гърция.

Най-новите тенденции в мебелния бранш фирмата ще покаже и на „Изложение Търговище 2016“, което ще се проведе от 9 до 15 май.

Управителят на Областния информационен център-Търговище Милчо Тонев покани присъстващите на заключителното събитие на кампанията за бизнеса „Успешни заедно“ на 8 май в парк „Борово око“, с което ще се отбележи и петата годишнина от създаването на Мрежата.

 

Продължава...

ОИЦ – Търговище обучава доброволци по инициативата „Заедно за съпричастността“

Поредица от обучителни срещи в общините на област Търговище ще проведе Областният информационен център в рамките на национална инициатива „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“, чийто старт беше даден на пресконференция днес. Кампанията се организира от мрежата от 28 областни информационни центъра в страната и ще се състои в периода 16 – 20 ноември, в сътрудничество с Българския червен кръст.

Управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев обяви пред журналисти, че предстоят обучения на координаторите и доброволците на БЧК, които по време на предстоящо раздаване на пакети с храна на уязвими групи ще ги информират за възможностите за заетост, квалификация, достъп до социални и здравни услуги по линия на ОП“ Развитие на човешките ресурси“. Целта на кампанията е служителите на БЧК да могат да предоставят актуална информация на заинтересованите страни по време на ежегодната кампания по раздаване на продукти от първа необходимост на най-нуждаещите се.

Първата информационна среща се състоя днес в Търговище, на 18 ноември е насрочено обучението в гр. Попово, а на 19 ноември - в гр. Антоново. Началото на останалите срещи е в 14.00 ч.

Предоставянето на хранителни продукти на нуждаещите се лица е по линия на Оперативната програма за храни. По нея България ще получи 104,8 млн. евро в рамките на седем години, обяви на срещата с медиите Ваня Борисова, директор на БЧК – Търговище. В област Търговище 6 493 човека имат право да получат хранителна помощ. Те са определени от Агенцията на социално подпомагане, която управлява тази програма. Това са лица и семейства, които получават т.нар. енергийни помощи, както и тези инцидентно пострадали от бедствия. Помощта включва 21 хранителни продукта.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.