wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Търговище представи нови процедури за образование и наука

Две нови процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, които ще подпомогнат реформите в образователната система и ще повишат качеството на образование представиха експертите на Областния информационен център-Търговище. В рамките на информационна кампания те разясниха предстоящите операции „Подкрепа за успех“ и „Образование за утрешния ден“ пред училищни директори и педагози в общините Антоново, Опака и Омуртаг.

Процедура „Подкрепа за успех“ е един инструмент за намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище. Ще се финансират допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски, както и занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене. Очаква се бенефициентът МОН да включи 1 500 училища, а дейностите да обхванат 120 хиляди ученика. Бюджетът е 130 млн. лв. Срокът за изпълнение е 30 месеца.

Процедура „Образование за утрешния ден“ ще подпомогне изпълнението на стратегическата национална визия за дигитализация на образованието. Общо 2 000 училища и детски градини ще бъдат включени в дейности за въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. Няколко хиляди учители ще бъдат обучени да създават дигитално учебно съдържание. Паралелно с това допълнително ще се работи за изграждане на дигиталната компетентност на децата и учениците. Бюджетът е в рамките на 105 млн. лв. Срокът за изпълнение е 3 години.

На срещите управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев представи Многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. Той обясни, че в близките месеци в ЕС предстои сериозен дебат за бъдещето на Кохезионната политика и изготвянето на дългосрочен бюджетен план.

Продължава...

Пет мащабни прояви реализира ОИЦ-Търговище в Дните на Европа

С дискусията „Градове и хора“ Областният информационен център – Търговище сложи финал на поредицата от събития в рамките на инициативата Дни на Европа, която центъра организира за трети път. С нея се отбелязва 9 май - Деня на Европа и кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион“ (#EU in My Region). Срещата-разговор фокусира внимание върху енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини.

31964347 1879556755409272 879174260688420864 o

На нея управителят на ОИЦ-Търговище Милчо Тонев представи новата жилищна стратегия и бъдещето на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на МРРБ. Според нея санирането ще продължи и след 2019 г., но при други механизми на финансиране.

На форума Никола Станчев, ръководител на проектите по обновяване и модернизация на образователната структура по ОП “Региони в растеж“ на Община Търговище представи тяхната реализация. Той каза, че Инвестиционната програма е за 17 млн. лв., като в ход са ремонтите на училища, детски градини и улици. Предстои изграждане на 18 социални жилища и обновяване на културни обекти.

32153030 2059210860999501 2971306728114618368 o

Борислав Френчев, управител на Центъра за социално развитие и услуги във Варна  запознаят гостите с реализацията на партньорски проекти с Германия и Италия в сферата на социалното предприемачество. По думите му в тези страни има законодателство за насърчаване на социалните кооперативи, които получават финансиране от държавата и местните власти.

32073330 1879556858742595 2143415888768925696 o

В рамките на Дните на Европа беше организиран турнир по пейнтбол, в който участваха 24 отбора, забавления за деца, концерт на поп изпълнители. На открито беше подредена и изложба с 18 постера, представящи проекти в област Търговище, финансирани с европейски средства за последните 10 години.

Продължава...

ОИЦ- Търговище разяснява приема на проекти за млади фермери

Областният информационен център – Търговище (ОИЦ), съвместно с Областната служба за съвети в земеделието (ОССЗ) проведе информационни срещи със земеделски производители от общините Омуртаг, Антоново, Опака и Попово. Те са част от кампанията на ОИЦ-Търговище за разясняване на възможностите за финансиране на проектни предложения по отворената подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани” на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
На срещите стана ясно, че подпомагането на младите фермери по процедурата е за срок от 5 години и то при изготвен бизнес план. Кандидатите трябва да са новорегистрирани земеделски стопани, да отглеждат животни в собствен или нает обект или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция, обясни Денка Станчева, началник на ОССЗ – Търговище. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е до 25 000 евро. За всички одобрени проекти са предвидени 22 млн. евро. Това означава, че 880 земеделци на възраст до 40 навършени години и със стандартен производствен обем на стопанството от 8 000 до 16 000 евро, могат да получат финансиране. 
За първи път заявленията за кандидатстване, които се приемат до 14 юни т.г., няма да се подават на хартия, а електронно, каза експертът в ОИЦ-Търговище Анатоли Александров. Той разясни как се попълва и подава уеб базирания формуляр в ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис.
Всички, които са пропуснали срещите, могат да зададат своите въпроси по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ в офиса на ОИЦ – Търговище. В ОССЗ пък могат да получат пакет безплатна консултантска помощ, изготвяне на бизнес плана и заявление за кандидатстване, съгласно изискванията на ПРСР 2014-2020 г. 

Продължава...

Нова брошура за 60 години ЕСФ представя на 240-я панаир в Търговище Областният информационен център

Четири лични истории, върху които Европейският социален фонд е имал положително въздействие присъстват в новата брошура, която направи Областният информационен център в Търговище. Кратките разкази акцентират на промяната настъпила в живота на хора, които са открили работа или ползват социална услуга, благодарение на безвъзмездната финансова помощ на еврофондовете.

В изданието от 16 страници са описани и част от 69-те проекта на обща стойност над 7 млн. лв., реализирани в област Търговище в периода 2007-2013 г. Включени са и част от 11-те настоящи проекти, който се финансират от Европейският социален фонд (EСФ). Поводът за отпечатване на брошурата е отбелязване на 60-тата годишнина от създаването на  ЕСФ.

ESF

 

Представянето на брошурата ще бъде по време на 240-я пролетен панаир, където на 8 и 9 май за пети път Областният информационен център – Търговище организира открита приемна и информационен щанд. Тази година проявата е съвместна с Дирекция „Бюро по труда“ и Центъра за кариерно развитие. Щандът ще е разположен на откритата площ пред входа на галерията и ще отвори в 10 ч.

                                              KNIGA korica                       plakat zaedno evropa

Инициативите са част от кампанията„Заедно за Европа“, която ще приключи с концерт-спектакъл на поп изпълнителите Графа и Прея на откритата естрада на „Борово око“ на 8 май, от 18 ч. Концертът е по повод 6-тата годишнина от функционирането на Областния информационен център, който популяризира политиките на ЕС.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.