wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, която се реализира по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ представи условията за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях и показа как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), като акцентира, че по нея предприятията могат да кандидатстват с проект, с помощта на който да повишават ресурсната си ефективност чрез прилагане на нови решения, техники и методи. Допустими кандидати по процедурата са микро, малки и средни предприятия, развиващи дейност в сектор С „Преработваща промишленост“. Те трябва да имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата, както и реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност.
Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” е 23-ти април. До 70% от размера на проекта може да е безвъзмездна финансова помощ (БФП). Минималният размер на БФП на едно проектно предложение трябва да е 200 000 лева, а максималният, в зависимост от категорията предприятие – 500 000 лева (микро), 1 000 000 лева (малко) и 1 500 000 лева (средно предприятие).
Експертите на ОИЦ – София предоставят информация, както и индивидуални консултации на всички желаещи с интерес към тази процедура или към различните възможности, които предлагат програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Услугите на центъра са напълно безплатни.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

Хепънинг сложи финал на кампания „Успешни ЗАЕДНО“ на Областния информационен център в Търговище

Над 150 души пяха и танцуваха под дъжда на хепънинга, който Областният информационен център в Търговище подари на гостите и жителите на града. Събитието  сложи финал на националната информационна кампания за бизнеса „Успешни заедно“, която се организира от мрежата от 28 центъра популяризиращи европейската политика в България. С него се отбеляза 5-ят рожден ден на центъра, както и 9 май Денят на Европа - денят, в който се насърчава мира, обединението и единството на хората. Не случайно в парка „Роден кът“ предприемачи, ученици и зрители показаха, че заедно са по-успешни – в бизнеса, в начинанията си, във веселието и забавата.

xepaning1

Да споделят празника бяха дошли едни от успешните фирми в област Търговище, които са реализирали бизнес идеите си с европейска финансова помощ. „Мебел стил“ Търговище, най-големият производител в страната на тапицирана мебел, „Екофол“ Търговище, който е доказан лидер в производството на течните торове Лактофол. Тук беше единствената действаща в област Търговище Местна инициативна група Фондация МИГ - Попово, които имат осъществени проекти по Програмата за развитие на селските райони, Автошкола „Илиев“ ЕООД и шивашката фирма „Ей Си“ от гр. Омуртаг. Докато публиката се забавляваше в отбор от по 5 души предприемачите заедно с ученици от Професионалната гимназия „Джон Атанасова“ от Търговище, Професионалната гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ и по техника и лека промишленост от Попово и Професионалната гимназия по транспорт и лека промишленост в Омуртаг редиха магнитни пъзели. Наредената картина визуализира изпълнените от фирмите европроекти. Най-сръчен и с бърз ум се оказа отборът на „Мебел стил“. Всички участници получиха медали и подаръци.

                 mebelstill OIC

Викторина с награди за публиката бяха подготвили домакините от Областния информационен център. Трио „Агра“ и ансамбъл „Северняци“ от Попово, музикална школа „Ню войсес“ пяха и танцуваха на празника.

Продължава...

Бъдещи икономисти проявиха интерес към Деня на отворени врати в „Мебел стил“ ООД - Търговище

Над 40 ученици и преподаватели от ПГИИ „Джон Атанасов“ в Търговище и журналисти проявиха интерес към мебелното производство и посетиха Деня на отворени врати в „Мебел стил“ ООД. Той се организира от Областния информационен център, в рамките на националната кампания „Успешни заедно“ на мрежата от 28 центъра в страната. Целта е да се представят успешни бизнес модели, които са развили производството си с безвъзмездната финансова помощ на програмите от ЕС.

Семейната фирма „Мебел стил“ ООД вече 20 години се занимава с производството на тапицирана мебел и матраци, обясни Татяна Титкова, икономически директор. Основните инвестиции в предприятието са собствени и банкови средства. На еврофондовете са разчитали при внедряване на екостандарти и социални иновации, като работно облекло и оборудване на столова за хранене. Фирмата има успешно финализирани проекти в периода 2007-2013 г. – два по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и един по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.

Mebel Stil inside1

Гостите имаха възможност да разгледат производствените мощности, където се правят матраци и мека мебел, както и трапезарията. В двете производствени бази на компанията работят 405 човека, от които 60 са административен персонал. От ръководството споделиха, че срещат трудности с намирането на обучен персонал. Не скриха разочарованието си, че в Търговище не е успяла да просъществува паралелката по мебелно производство, която беше разкрита през 2004 г. в Професионална гимназия “Цар Симеон Велики” в града.

Десислава Данева, търговски директор на „Мебел стил“ ООД каза, че около 80% от продукцията на фирмата се продава в България, а останалите 20% се изнасят. Дружеството има договори с всички мебелни вериги в страната, а износът е насочен към 10 страни - Франция, Италия, Израел, Румъния, Грузия, Малта, Гърция.

Най-новите тенденции в мебелния бранш фирмата ще покаже и на „Изложение Търговище 2016“, което ще се проведе от 9 до 15 май.

Управителят на Областния информационен център-Търговище Милчо Тонев покани присъстващите на заключителното събитие на кампанията за бизнеса „Успешни заедно“ на 8 май в парк „Борово око“, с което ще се отбележи и петата годишнина от създаването на Мрежата.

 

Продължава...

Бизнесът в Търговище търси финансова подкрепа от еврофондовете

„Бизнесът в Търговище все по-смело са възползва от европейското финансиране. В новия програмен период по Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ вече 4 производствени фирми от града са сключили договори за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния си потенциал. „Импала“ ООД, „Екофол“ АД, „Лидер маг“ ЕООД и „Лукерия“ ООД имат общо сключените договори за над 2 800 000 лв. Това каза д-р Дарин Димитров, кмет на община Търговище при откриване на конференция на тема „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 година“, която се проведе днес в Търговище. Кметът Димитров изрази готовността на общинската администрация да оказва необходимата подкрепа и съдействие на компаниите. „Знам колко усилия и труд се изисква, за да се наложи един бизнес, особено в малкия град и затова ви благодаря за инвестициите и за всичко, което правите за Търговище“, посочи д-р Димитров.
Конференцията се организира от Областния информационен център съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), като част от националната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в подкрепа на бизнеса: „УСПЕШНИ ЗАЕДНО“, посочи Милчо Тонев, управител на ОИЦ – Търговище.

targovishte biznes 1
Ирена Бойновска, национален координатор на евродепутата Ева Паунова, представи видеообръщение до участниците в конференцията от г-жа Паунова и изрази от нейно име готовност за съдействие при кандидтстване на фирми от региона по хоризонталните програми на Европейската комисия – грантовите схеми по програмата COSME, „Еразъм за млади предприемачи“, по която служители на стартиращи и млади фирми могат да обменят опит с фирми от ЕС и др.
В рамките на информационното събитие Петър Думев, експерт в отдел „Комуникация и повишаване конкурентоспосбността на МСП“ в ИАНМСП представи дейността на Агенцията, както и актуални мерки в подкрепа развитието на местния бизнес с цел намиране на външни пазари и партньори. Регионалният представител на ИАНМСП Николай Петканов пък съобщи, че в началото на юни т.г. предстои да се отвори 8-та конкурсна сесия по Националния иновационен фонд. По него се финансират проекти за научна и развойна дейност на стойност до 500 000 лв.

Targovishte biznes2

Присъстващите бяха запознати и с възможностите за финансиране на проекти на бизнеса по Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“.По време на срещата беше представена новата програма на ИАНМСП и „Майкрософт България“ – „Модерният бизнес“. Тя дава възможност на МСП да се възползват от внедряване на Office365, обучение на служителите и консултации за ИТ екипите за използване на максималните функционалности на пакета от услуги. Татяна Цвяткова, мениджър в „Майкрософ България“ обясни, че с този софтуерен продукт МСП могат да бъдат мобилни без да се притесняват за най-ценния си ресурс - информацията. Независимо дали се работи на бюро или в постоянно движение, всеки служител ще има бърз и лесен достъп до документите, върху които работи, както и имейл сървър от бизнес клас, достатъчно място за съхранение на данни при високо ниво на сигурност.
Областният информационен център – Търговище се срещна и с бизнеса в Омуртаг. Предстои информационно събитие по темата и в гр. Попово, на 26 април т.г.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.