wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Бъдещи икономисти проявиха интерес към Деня на отворени врати в „Мебел стил“ ООД - Търговище

Над 40 ученици и преподаватели от ПГИИ „Джон Атанасов“ в Търговище и журналисти проявиха интерес към мебелното производство и посетиха Деня на отворени врати в „Мебел стил“ ООД. Той се организира от Областния информационен център, в рамките на националната кампания „Успешни заедно“ на мрежата от 28 центъра в страната. Целта е да се представят успешни бизнес модели, които са развили производството си с безвъзмездната финансова помощ на програмите от ЕС.

Семейната фирма „Мебел стил“ ООД вече 20 години се занимава с производството на тапицирана мебел и матраци, обясни Татяна Титкова, икономически директор. Основните инвестиции в предприятието са собствени и банкови средства. На еврофондовете са разчитали при внедряване на екостандарти и социални иновации, като работно облекло и оборудване на столова за хранене. Фирмата има успешно финализирани проекти в периода 2007-2013 г. – два по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и един по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.

Mebel Stil inside1

Гостите имаха възможност да разгледат производствените мощности, където се правят матраци и мека мебел, както и трапезарията. В двете производствени бази на компанията работят 405 човека, от които 60 са административен персонал. От ръководството споделиха, че срещат трудности с намирането на обучен персонал. Не скриха разочарованието си, че в Търговище не е успяла да просъществува паралелката по мебелно производство, която беше разкрита през 2004 г. в Професионална гимназия “Цар Симеон Велики” в града.

Десислава Данева, търговски директор на „Мебел стил“ ООД каза, че около 80% от продукцията на фирмата се продава в България, а останалите 20% се изнасят. Дружеството има договори с всички мебелни вериги в страната, а износът е насочен към 10 страни - Франция, Италия, Израел, Румъния, Грузия, Малта, Гърция.

Най-новите тенденции в мебелния бранш фирмата ще покаже и на „Изложение Търговище 2016“, което ще се проведе от 9 до 15 май.

Управителят на Областния информационен център-Търговище Милчо Тонев покани присъстващите на заключителното събитие на кампанията за бизнеса „Успешни заедно“ на 8 май в парк „Борово око“, с което ще се отбележи и петата годишнина от създаването на Мрежата.

 

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.