wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Търговище 80

ОИЦ – ТЪРГОВИЩЕ С ИНФОРМАЦИОНЕН ЩАНД НА РУСАЛСКИЯ ПАНАИР

Щанд и открита приемна имаха в четвъртък експертите от Областния информационен център в рамките на Русалския панаир в Попово. Информационният щанд на открито имаше добра посещаемост и интерес от страна…

Продължава...

Нова брошура за 60 години ЕСФ представя на 240-я панаир в Търговище Областният информационен център

Четири лични истории, върху които Европейският социален фонд е имал положително въздействие присъстват в новата брошура, която направи Областният информационен център в Търговище. Кратките разкази акцентират на промяната настъпила в…

Продължава...

Европа в моя регион 2017

В периода от 25 април – 8 май 2017 г. ОИЦ – Търговище ще проведе Дни на отворени врати за популяризиране на значими за областта европейски проекти финансирани от ЕФРР…

Продължава...

ОИЦ – Търговище започна поредица от срещи в региона за представяне на инициативата „Заедно за Европа“

Областният информационен център – Търговище представи националната инициатива "Заедно за Европа" на информационни срещи в Омуртаг и Опака в края на миналата седмица. Пред заинтересовани лица бяха обявени събитията, които…

Продължава...

ОИЦ - Търговище с фокус към Председателството на България на Съвета на ЕС

Предизвикателствата и ангажиментите на България по подготовката й за Председателството на Съвета на Европейския съюз представи на 5 декември 2016 г. Областният информационен център – Търговище. Пред представители на общинската…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.