wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Търговище 80

Атрактивни мерки за инвестиции в селските райони представи ОИЦ – Търговище

Областният информационен център - Търговище (ОИЦ) проведе информационни срещи в градовете Попово и Омуртаг, на които представи атрактивна мярка за бизнеса от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.…

Продължава...

Възможности за заетост на уязвими групи по ОПРЧР представи ОИЦ - Търговище

Областен информационен център - Търговище (ОИЦ) организира днес информационна среща в гр. Опака. В залата на читалище „Пробуда“ общински експерти, представители на Дома за възрастни хора в с. Гърчиново, на…

Продължава...

ОИЦ – Търговище представи процедурата „Активно включване“

Информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по операция „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проведе днес Областният информационен център в Търговище. На нея присъстваха 25…

Продължава...

Хепънинг сложи финал на кампания „Успешни ЗАЕДНО“ на Областния информационен център в Търговище

Над 150 души пяха и танцуваха под дъжда на хепънинга, който Областният информационен център в Търговище подари на гостите и жителите на града. Събитието  сложи финал на националната информационна кампания…

Продължава...

Бъдещи икономисти проявиха интерес към Деня на отворени врати в „Мебел стил“ ООД - Търговище

Над 40 ученици и преподаватели от ПГИИ „Джон Атанасов“ в Търговище и журналисти проявиха интерес към мебелното производство и посетиха Деня на отворени врати в „Мебел стил“ ООД. Той се…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.