wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Търговище 80

Бизнесът в Търговище търси финансова подкрепа от еврофондовете

„Бизнесът в Търговище все по-смело са възползва от европейското финансиране. В новия програмен период по Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ вече 4 производствени фирми от града са сключили договори за…

Продължава...

Ръка на бизнеса подава с новата инициатива „Успешни заедно“ ОИЦ-Търговище

Областният информационен център в Търговище подава ръка на бизнеса като го информира за европейските възможности за инвестиции и работа с финансови инструменти. Това ще стане в рамките на кампанията „Успешни…

Продължава...

ОИЦ – Търговище обучи над 60 доброволци в кампанията „Заедно за съпричастността“

Над 60 доброволци и координатори на БЧК в област Търговище запозна екипът на Областния информационен център с възможностите за заетост, обучение, достъп до социални услуги, която предоставя ОП “Развитие на…

Продължава...

ОИЦ – Търговище обучава доброволци по инициативата „Заедно за съпричастността“

Поредица от обучителни срещи в общините на област Търговище ще проведе Областният информационен център в рамките на национална инициатива „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“, чийто старт беше даден на пресконференция днес. Кампанията…

Продължава...

ОИЦ – Търговище представи актуални образователни процедури в Омуртаг

Двете актуални процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” – „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” и „Образователна интеграция на учениците от етническите…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.