wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Търговище 80

Общини, училища и НПО са допустими потребители на две процедури по новата оперативна програмата за наука и образование

Четири информационни срещи за представяне на новите възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) проведе Областният информационен център (ОИЦ) – Търговище. На тях…

Продължава...

ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЩАНД НА 238-я ПАНАИР

 За четвърти път Областният информационен център - Търговище организира открити приемна и информационен щанд на традиционното Изложение в града. Те се проведоха на 11,12 и 14 май 2015 г. и…

Продължава...

СРЕЩА С ДОБРОВОЛЦИ В ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА СЕДМИЦА

 Информационна среща с 25 доброволци от Младежкия информационно - консултативен център (МКИЦ) към Младежкия дом в Търговище проведе днес  Областният информационен център. Събитието беше по повод Европейската младежка седмица, която…

Продължава...

Инвестиции в пътища и работни места искат хората според анкетно проучване ОИЦ - Търговище

 Създаване на нoви paбoтни мecтa и ремонт на улици с помощта на еврофондовете са приоритетните очаквания на хората в област Търговище. Те настояват още за създаване на спортна инфраструктура и…

Продължава...

И Търговище част от националната кампания „Да създадем заедно България 2020"

 Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на политиката на ЕС и финансирането от еврофондовете, част от която е и Областен информационен център - Търговище стартира национална кампания, посветена на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.