wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Търговище 80

Разясниха възможностите за еврофинансиране на читалища

 Читалищата като неправителствени организации могат да получат европейско финансиране на проекти по две от вече одобрените програми от Европейската комисия - „Развитие на човешките ресурси" и за наука и образование.…

Продължава...

Активизират проектната готовност в очакване на еврофинансиране

Първата одобрена за България Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" представи в Попово Областният информационен център - Търговище. Акцент на информационната среща, която се проведе на 25.02.2015 г. в читалището…

Продължава...

Стимулират младежката заетост с еврофинансиране

  Насърчаването на заетостта сред младежите, тяхното предприемачество и кариерно ориентиране. Това предлагат първите мерки за младежка заетост по Оперативната програма за развитие на човешките ресурси (ОПРЧР) за новия програмен…

Продължава...

ОИЦ-ТЪРГОВИЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОПУЛЯРИЗИРА ЕВРОФОНОДОВЕТЕ

28-те областни информационни центрове в България изпълниха своята мисия и се надявам с опита, който вече имат да продължат да работят още по-активно до 2020 г. Това каза кметът на…

Продължава...

ПРЕДСТАВИХА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЪРВАТА ОДОБРЕНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Общинските администрации очакват с нетърпение отваряне на мерките по първата одобрена от Брюксел оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). Това стана ясно по време на срещите, организирани от Областния…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.