wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Търговище 80

СТАРТИРА КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

Конкурсът под мотото „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проект" е инициатива на мрежата от 28 областни информационни центъра в страната и цели да популяризира новите възможности за европейско финансиране през периода…

Продължава...

ПОВИШЕН ИНТЕРЕС КЪМ НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Приключи кампанията за представяне на европейското финансиране в образованието през програмен период 2014 -2020 г., организирана от Областния информационен център - Търговище. Пред над 200 ученици, учители, директори от Антоново,…

Продължава...

МЛАДЕЖИ ОТ АНТОНОВО СЕ ЗАПОЗНАХА С НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ НА ЕС

Областният информационен център - Търговище представи днес пред ученици и учители от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Антоново възможностите за финансиране на европроекти по новата оперативна програма…

Продължава...

ОИЦ – ТЪРГОВИЩЕ ПОПУЛЯРИЗИРА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРАЗНИКА НА АНТОНОВО

С изнесен щанд „Информирани и активни" Областният информационен център в Търговище стана част от програмата по случай Празника на Антоново и Деня на религиозната толерантност. Той се проведе за 11-ти…

Продължава...

ОИЦ – ТЪРГОВИЩЕ – РАВНОСМЕТКА ЗА ВТОРА ГОДИНА И ПЕРСПЕКТИВИ

Изминава и втората година от работата на Областния информационен център - Търговище (ОИЦ). Равносметката за 2013 г. година показва, че хората все по успешно се ориентират по отношение на еврофондовете…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.