wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Търговище 80

НА ПРАГА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Приоритетите и тематичните цели на новия програмен период 2014-2020 г. бяха акцент в поредната кампания на Областния информационен център - Търговище, която се проведе в края на ноември в общините…

Продължава...

ОИЦ – ТЪРГОВИЩЕ ПРЕДСТАВИ НА УЧЕНИЦИ ЕВРОПА В 12 УРОКА

Четири клуба „Зелено движение", „Да китим заедно", „Приятели на театъра", „Герловски спортист" функционират в средищното училище „Д-р Петър Берон" в омуртажкото село Плъстина благодарение на европроекта „Училището ни е за…

Продължава...

ДНИТЕ НА ЕВРОПА В ТЪРГОВИЩЕ - ПЪСТРА ПАЛИТРА ОТ СЪБИТИЯ

Успешно приключиха първите по рода си Дни на Европа, организирани от Областния информационен център. Състоялите се в края на миналата седмица поредица от инициативи повишиха осведомеността на хората за Евросъюза…

Продължава...

ПРЕДСТАВИХА ИНИЦИАТИВАТА ДНИ НА ЕВРОПА ПРЕД МЕДИИТЕ

За първа година Областният информационен център - Търговище организира Дни на Европа. На 18 и 19 октомври са предвидени различни прояви, които имат за цел да се повиши осведомеността за…

Продължава...

НАМАЛЯВАНЕ НА БУМАЩИНАТА И ПО-ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ С УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ ИСКАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЕВРОПРОЕКТИ

Липсата на оборотни средства, трудности при отчитане и тежките процедури на съгласуване, лоша комуникация с управляващите органи по Оперативните програми са сред проблемите, с които се сблъскват бенефициентите при кандидатстване…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.