wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Търговище 80

ЖИТЕЛИТЕ НА ПОПОВО СА ДОВОЛНИ ОТ ПРИНОСА НА ЕС ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГРАДА ИМ

Това показа общественото допитване, организирано в гр. Попово от Областния информационен център. За по-малко от два часа посетителите на откритата приемна пуснаха в кутията картонче с „усмихнато човече", символ на…

Продължава...

КАМПАНИЯТА „ИНФОРМИРАНИ И АКТИВНИ“ ГОСТУВА И В ПОПОВО

За първи път в рамките на Русалския панаир Попово беше спирка от кампанията на Областния информационен център „Информирани и активни". Информационният щанд на открито се радва на добра посещаемост и…

Продължава...

В ТЪРГОВИЩЕ ДИСКУТИРАХА ТРУДНОСТИТЕ ПРЕД ПРИЕМНАТА ГРИЖА

Предстои разработването и въвеждането на единен финансов стандарт за приемната грижа, който да определи колко струва на държавата настаняването на дете в приемно семейство, заяви по време на дискусията на…

Продължава...

ОИЦ – ТЪРГОВИЩЕ ПРЕДСТАВИ СВОЯ УЕБ-САЙТ

Областният информационен център - Търговище вече има глобално покритие и конкурентно предимство с изработката на свой динамичен уеб сайт, който беше представен първо пред журналисти. Той е единствен за мрежата…

Продължава...

МЛАДЕЖИ ГОВОРИХА ЗА ЕВРОПА

Под мотото „Говори с Европа" премина срещата с над 30 ученици, които участват в проекта на Центъра за младежки дейности и инициативи „ Младежки информационно-консултантски център - Търговище - информация…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.