wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Търговище 80

ОИЦ – ТЪРГОВИЩЕ ОЧЕРТА ПОСТИГНАТОТО И НАБЕЛЯЗА НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

В Областния информационен център - Търговище (ОИЦ) вече функционират „тъч скрийн" устройствата, които са снабдени с четири сензорни екрана. Те са достъпни за публично ползване от бенефициенти и граждани, които…

Продължава...

ОИЦ – Търговище приключи информационната кампания по ОП „Развитие на човешките ресурси”

С презентационна среща в гр. Попово приключи разяснителната кампания по общини на Областния информационен център - Търговище за възможностите за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси", която започна преди…

Продължава...

ШАНС ЗА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ ДА РЕНОВИРАТ ДОМОВЕ СИ

ОИЦ разяснява условията за кандидатстване за енергийно обновяване Областният информационен център (ОИЦ) в Търговище проведе среща с домоуправители и собственици на жилища за разясняване на целите, условията за участие и…

Продължава...

ФИРМИ ОТ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ЩЕ ИНВЕСТИРАТ В „ЗЕЛЕНИ" ТЕХНОЛОГИИ

Пред бизнеса в Търговище и Попово ОИЦ разясни условията за подкрепа по схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика" Областният информационен център в Търговище стартира тази седмица нова комуникационна кампания за…

Продължава...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ - ТЪРГОВИЩЕ УЧАСТВА В РАБОТАТА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДА

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Търговище взе участие в първата работна среща на граждани, професионалисти и НПО, които да дадат препоръки и мнения за очертаване приоритетите за развитие…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.