wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Търговище 80

МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРОВОКИРА ОИЦ - ТЪРГОВИЩЕ

Областният информационен център (ОИЦ) в Търговище проведе тази седмица срещи с ученици от горния курс на ПГ по икономическа информатика „Джон Атанасов" и клуб „Предприемачество" при I СОУ „Св. Св.…

Продължава...

ОИЦ - ТЪРГОВИЩЕ ПРОДЪЛЖАВА С ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА АКТУАЛНИТЕ СХЕМИ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

С две поредни срещи в общините Омуртаг и Антоново продължи разяснителната кампания на Областния информационен център - Търговище за възможностите за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси". Фокус на…

Продължава...

ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ТЪРГОВИЩЕ И EUROPE DIRECT - ШУМЕН ОРГАНИЗИРАХА ИНФОРМАЦИОНЕН ЩАНД НА ТЪРГОВИЩКИЯ ПАНАИР

Под мотото „Европа - близо до нас" представители на Областния информационен център - Търговище и Europe Direct - Шумен проведоха съвместна инициатива по популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз.…

Продължава...

ЕВРОПАРИТЕ - ШАНС ЗА АЛТЕРНАТИВНА ЗАЕТОСТ И СПИРАНЕ НА ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО В МАЛКИТЕ ОБЩИНИ

При засилен интерес преминаха информационните срещи, организирани от Областния информационен център (ОИЦ) - Търговище в общините Попово, Опака, Антоново и Омуртаг. На тях общо над 200 представители на административните структури,…

Продължава...

ОИЦ - ТЪРГОВИЩЕ ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩА

В рамките на информационната кампания за разясняване на целите, условията за участие и етапите на реализиране на проект „Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма „Регионално развитие" Областният информационен…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.