wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Търговище 80

БИЗНЕСЪТ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОИЦ - ТЪРГОВИЩЕ

Управителят на Областен информационен център (ОИЦ) - Търговище Милчо Тонев беше поканен да присъства на представянето на европроект, спечелен от местна мебелна фирма. В рамките на 18 месеца тя ще…

Продължава...

ПРАГМАТИЧНИ СХЕМИ НА ОПРЧР НАСЪРЧАВАТ ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ ОИЦ - ТЪРГОВИЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ТЯХНОТО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

„Средствата чакат, трябва само малко да се постараете и да ги вземете", така образно директорът на Бюрото по труда в Търговище Ивелин Димитров прикани потенциалните бенефициенти на ОП „Развитие на…

Продължава...

НАГРАДЕНИ БЯХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

Първокласничката Йоана Любомирова от ШИИ „АРТ Попово" и 11 годишният Николай Константинов от Обединения детски комплекс в Търговище са победителите в конкурса за детска рисунка "Как искам Европейският съюз да…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ТЪРГОВИЩЕ И „ГЛАБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ" СИ ПОДАДОХА РЪКА

Областният информационен център - Търговище и Програма „Глоб@лни библиотеки - България" си протегнаха ръка за партньорство за подобряване достъпа на информация на гражданите чрез различните комуникационни канали, с които работят…

Продължава...

МЛАДЕЖИ СЕ ЗАПОЗНАХА С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ОТ ЕС НА СРЕЩА В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ТЪРГОВИЩЕ

Областен информационен център - Търговище проведе среща-беседа с ученици от 10 клас при Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов" гр. Търговище. По покана на техния преподавател Петя Вълчева екипът…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.