wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ЦИКО 16

Партньорството между мрежите – акцент на Третата координационна среща на ОИЦ

Партньорството между мрежите се превърна в основен акцент на Третата координационна среща на Областните информационни центрове. Форумът събра в периода 19-21 юни в к.к. Албена още и представители на Националната…

Продължава...

ЛАТВИЙСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ГОСТУВА НА МРЕЖАТА ОТ 28 ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА

В периода 13-20 юни 2013 г. делегация от шестима представители на информационна мрежа от Латвия беше на обмяна на опит с мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната…

Продължава...

ОТБОРЪТ НА ОИЦ СПЕЧЕЛИ ПЪРВО МЯСТО НА КОНКУРС ЗА МАКЕТ НА СГРАДА В ГАБРОВО

 Състезанието продължи 4 часа, за които отборите трябваше да построят макет на сграда с малки строителни блокчета. Участниците бяха разпределени в 8 отбора от по 4 човека. В екипа на…

Продължава...

Томислав Дончев: С този бюджет Европа доказа, че вярва в своето бъдеще

 Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, министърът на външните работи Николай Младенов, Н.Пр. Посланика на Република Ирландия в България Джон Роуън взеха участие в дебат на…

Продължава...

Екипите на ОИЦ преминаха обучение „Работа в екип“

 В периода ноември 2012 - януари 2013 г. всички екипи на Областните информационни центрове (ОИЦ) и екипа на Централния информационен и координационен офис (ЦИКО) преминаха през обучение „Работа в екип",…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.