wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ЦИКО 16

Обучение за работа с Единния информационен портал и ИСУН

В периода декември 2012 - януари 2013 г. експерти от Областните информационни центрове преминаха обучение на тема „Работа с Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България и ИСУН", организирано от Централния информационен и координационен офис. Лектор в частта „Работа с Единния информационен портал за структурните фондове и Кохезионния фонд в България" беше Лилия Бочева, представител на фирма - изпълнител на обществената поръчка за доразвиването на портала.   Информационната система за управление и наблюдение беше представена от експерти от Добромир Василев и Георги Стратиев, експерти от дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз". Централният информационен и координационен офис (ЦИКО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обучението се организира в изпълнение на проект № 0039-ЦИО-3.3. „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси".

Продължава...

Атанасиос Софос: Вашата мисия е да промотирате европейската идея

„Вашата мисия е да промотирате европейската идея. Най-голямото предизвикателство пред всички нас е да се справим с прекомерната информация", това заяви Атанасиос Софос от Генерална дирекция „Регионална политика" към Европейската…

Продължава...

Втора координационна среща на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика

В периода 13-14 декември 2012 г. в гр. София, в Парк Хотел „Витоша" ще се проведе Втора координационна среща на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика…

Продължава...

ВСИЧКИ ЕКИПИ НА ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ ПРЕМИНАХА ПРЕЗ ВЪВЕЖДАЩОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА МРЕЖАТА

В периода 14-17 май 2012 г. Централният информационен и координационен офис провежда в София Въвеждащо обучение за служителите от Областните информационни центрове (ОИЦ). Това е последната от общо четири групи…

Продължава...

ВСИЧКИ ЕКИПИ НА ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ

В периода 28-31 май 2012 г. Централният информационен и координационен офис проведе в гр. Велико Търново обучение за служителите от Областните информационни центрове (ОИЦ) на тема „Презентационни и комуникационни умения".…

Продължава...

ОБЛАСТНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕТО „ЕВРОПА ЗА НАС"

Мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България се включи в изложението „Европа за нас". Инициативата, която се проведе в периода 16-18…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.