wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В медиите 43

Пресконференция от служебния вицепремиер Илияна Цанова на тема одобреното вчера споразумение за партньорство между България и Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г. (dnevnik.bg, 8 август 2014 г.)

Пресконференция от служебния вицепремиер Илияна Цанова на тема одобреното вчера споразумение за партньорство между България и Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г. (dnevnik.bg, 8 август 2014 г.)

Продължава...

Илияна Цанова - Новият стар вицепремиер по еврофондовете (dnevnik.bg, 5 август 2014 г.)

Илияна Цанова - Новият стар вицепремиер по еврофондовете (dnevnik.bg, 5 август 2014 г.) 

Продължава...

Еврокомисар: България наваксва по-бързо от Румъния в еврофондовете (БНР, Хоризонт, 07 януари 2014 г.)

Еврокомисар: България наваксва по-бързо от Румъния в еврофондовете  (БНР, Хоризонт, 07 януари 2014 г.) 

Продължава...

Зинаида Златанова: 40% са усвоените еврофондове, максимално ускоряваме процесите (focus-news.net, 28 ноември 2013 г.)

Зинаида Златанова: 40% са усвоените еврофондове, максимално ускоряваме процесите  (focus-news.net, 28 ноември 2013 г.) 

Продължава...

Зинаида Златанова: Правителството няма да изпълни решението за мораториум върху продажбата на земя на чужденци (focus-news.net, 30 октомври 2013 г.)

Зинаида Златанова: Правителството няма да изпълни решението за мораториум върху продажбата на земя на чужденци(focus-news.net, 30 октомври 2013 г.) 

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.