wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В медиите 43

Зинаида Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието: Правото на ЕС е над нашето, затова и решението за мораториума е нищожно (Вестник 24 часа, 28 октомври 2013 г.)

Зинаида Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието: Правото на ЕС е над нашето, затова и решението за мораториума е нищожно  (Вестник 24 часа, 28 октомври 2013 г.) 

Продължава...

Зинаида Златанова за Боевски, мораториума за земята и вероятността за загуба на европари (justice.government.bg, 25 октомври 2013 г.)

Зинаида Златанова за Боевски, мораториума за земята и вероятността за загуба на европари (justice.government.bg, 25 октомври 2013 г.) 

Продължава...

Нараства усвояването по оперативните програми (Информационна агенция БГНЕС, 19 октомври 2013 г.)

Нараства усвояването по оперативните програми  (Информационна агенция БГНЕС, 19 октомври 2013 г.)

Продължава...

Зинаида Златанова: Няма опасност от спиране на европейски средства, програми, нито на проекти (focus-news.net, 19 октомври 2013 г.)

Зинаида Златанова: Няма опасност от спиране на европейски средства, програми, нито на проекти (focus-news.net, 19 октомври 2013 г.) 

Продължава...

Зинаида Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието: Европейските средства не бива да са поле за партийни битки (в.Монитор, 16 октомври 2013г.)

Зинаида Златанова, вицепремиер и министър на правосъдието:Европейските средства не бива да са поле за партийни битки (в.Монитор, 16 октомври 2013г.) 

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.