wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В медиите 43

Зинаида Златанова: Целта на европейските фондове не е да се прави пиар на един или друг политик (focus-news.net, 12 октомври 2013 г.)

Зинаида Златанова: Целта на европейските фондове не е да се прави пиар на един или друг политик (focus-news.net, 12 октомври 2013 г.)

Продължава...

Зинаида Златанова - Сваляме такси за бизнеса (standartnews.com, 23 Септември 2013 г.)

Зинаида Златанова - Сваляме такси за бизнеса  (standartnews.com, 23 Септември 2013 г.) 

Продължава...

Зинаида Златанова - Министерството на инвестиционното проектиране няма да управлява европейски пари („Седмицата" на Дарик, 21 септември 2013 г.)

Зинаида Златанова - Министерството на инвестиционното проектиране няма да управлява европейски пари („Седмицата" на Дарик, 21 септември 2013 г.)

Продължава...

ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА ТРЪГНЕ ОТ САМИТЕ МАГИСТРАТИ (www.government.bg, 17 септември 2013 г.)

ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА ТРЪГНЕ ОТ САМИТЕ МАГИСТРАТИ(www.government.bg, 17 септември 2013 г.)

Продължава...

Зинаида Златанова: Над 35% е усвояването на европейски средства по оперативните програми в България - Информационна агенция "Фокус" (Радио "Фокус", 14 септември 2013)

Зинаида Златанова: Над 35% е усвояването на европейски средства по оперативните програми в България - Информационна агенция "Фокус" (Радио "Фокус", 14 септември 2013)

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.