wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В медиите 43

Илияна Цанова: Рискуваме да загубим 372 млн. евро от ЕС (Труд, 26 май 2013 г.)

Илияна Цанова: Рискуваме да загубим 372 млн. евро от ЕС (Труд, 26 май 2013 г.)

Продължава...

Илияна Цанова: Е-система за търгове стартира до две години (Строител, 22 май 2013 г.)

Илияна Цанова: Е-система за търгове стартира до две години (Строител, 22 май 2013 г.)

Продължава...

Не трябва да разчитаме само на еврофондовете за икономическия ръст (mediapool.bg, 8 май 2013 г.)

Не трябва да разчитаме само на еврофондовете за икономическия ръст (mediapool.bg, 8 май 2013 г.)

Продължава...

България ще усвои 15 млрд. от еврофондове само при определени условия (bTV, 6 май 2013 г.)

България ще усвои 15 млрд. от еврофондове само при определени условия (bTV, 6 май 2013 г.)

Продължава...

Илияна Цанова, вицепремиер: Още 33 общини с пари от Брюксел (24 часа, 24 април 2013 г.)

Илияна Цанова, вицепремиер: Още 33 общини с пари от Брюксел (24 часа, 24 април 2013 г.)

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.