wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В медиите 43

Илияна Цанова: Искам министерствата да си говорят (Капитал, 20 април 2013 г.)

Илияна Цанова: Искам министерствата да си говорят (Капитал, 20 април 2013 г.)

Продължава...

Големите пари отиват при малките фермери (Стандарт, 12 април 2013 г.)

Големите пари отиват при малките фермери (Стандарт, 12 април 2013 г.)

Продължава...

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: ЕДИН МИЛИАРД ЗА НАУКА? МОЖЕ, НО ДАЙТЕ ПРОЕКТИ (14 август 2012 г., в. "24 часа")

Вече мислим как да подготвим администрацията ни за председателството на ЕС през 2018 г., казва министърът по управление на средствата от Европейския съюз пред в. „24 часа”

Продължава...

Томислав Дончев: Научихме си урока по европейско финансиране (7 август 2012 г., TV 7)

Томислав Дончев: Научихме си урока по европейско финансиране (7 август 2012 г., TV 7)

Продължава...

Държавните служители ще се обучават по френски модел (13.06.2012 г.)

Програмите за селските райони и рибарската са най-рискови за загуба на средства през 2012 г., казва министърът на еврофондовете Томислав Дончев

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.