wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В медиите 43

Томислав Дончев: Не се гордея, че над 60% от инвестициите са от еврофондове (15.05.2012 г.)

Томислав Дончев: Не се гордея, че над 60% от инвестициите са от еврофондове (15.05.2012 г.)

Продължава...

Томислав Дончев: Не мислете като бедняци (в. Труд, 20.04.2012 г.)

Томислав Дончев: Не мислете като бедняци (в. Труд, 20.04.2012 г.)

Продължава...

Томислав Дончев: България е договорила близо 71% от всички възможни евросредства (БНР, 01.04.2012 г.)

Томислав Дончев: България е договорила близо 71% от всички възможни евросредства (БНР, 01.04.2012 г.)

Продължава...

Борил съм се за всяко нещо, но приемем работата си като мисия (в. Банкер, 10.03.2012 г.)

Борил съм се за всяко нещо, но приемем работата си като мисия (в. Банкер, 10.03.2012 г.)

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.