wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В медиите 43

България в новата кохезионна политика на ЕС - 2014-2020 г. (Радио България, 13.02.2012 г.)

Томислав Дончев: „Една огромна част от средствата ще бъдат инвестирани например в малки и средни предприятия за иновации." 

Продължава...

Министър без портфейл върти половината инвестиции в България (в. Сега, 06.02.2012 г.)

Томислав Дончев не мисли да отстъпва на Симеон Дянков парите от кохезионния фонд на ЕС.

Продължава...

Умея да забърквам всякакви каши (в. Стандарт, 21.01.2012 г.)

Държавата и хората трябва да харчат, колкото могат да си позволят, съветва Томислав Дончев 

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.