wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В медиите 43

Томислав Дончев: Очакваната загуба на европари е ужасяваща (trud.bg, 12 ноевмри 2014 г.)

Томислав Дончев: Очакваната загуба на европари е ужасяваща (trud.bg, 12 ноевмри 2014 г.)

Продължава...

Следващите месеци ще гасим пожари (standartnews.co, 10 ноември 2014 г.)

Следващите месеци ще гасим пожари (standartnews.co, 10 ноември 2014 г.)

Продължава...

Общините искат да се засили превенцията за сметка на глобите по европроекти (dnevnik.bg, 2 септември 2014 г.)

Общините искат да се засили превенцията за сметка на глобите по европроекти (dnevnik.bg, 2 септември 2014 г.)

Продължава...

Четири експертни групи ще набележат мерките за по-добро управление на финансовия риск и минимализиране на финансовите санкции по оперативните програми (focus-news.net, 2 септември 2014 г.)

Четири експертни групи ще набележат мерките за по-добро управление на финансовия риск и минимализиране на финансовите санкции по оперативните програми (focus-news.net, 2 септември 2014 г.)

Продължава...

Финансовият ефект от корекциите, наложени по оперативните програми по структурните и Кохезионния фонд на ЕС към 31 декември 2013 г. е 166 млн. лева . (dnevnik.bg, 2 септември 2014 г.)

Финансовият ефект от корекциите, наложени по оперативните програми по структурните и Кохезионния фонд на ЕС към 31 декември 2013 г. е 166 млн. лева . (dnevnik.bg, 2 септември 2014 г.)

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.