wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 428

ОИЦ-ВАРНА ВЗЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИГ „ДЕВНЯ-АКСАКОВО“

Екипът на ОИЦ-Варна взе участие в конференция, организирана от Местна инициативна група „Девня – Аксаково“. Тя се проведе във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и…

Продължава...

ПРЕОБРАЗЯВАТ АРХИТЕКТУРНА СГРАДА ВЪВ ВАРНА ПО ПРОЕКТ ЗА ЗЕЛЕН ТУРИЗЪМ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Сградата, в която се помещава Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО), ще бъде обновена със средства по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Това стана ясно по време на работна…

Продължава...

ОИЦ-ВАРНА ЗАПОЗНА СТУДЕНТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ С ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА ИСУН2020

Областният информационен център-Варна запозна студенти в 5 курс от специалностите „Мениджмънт на организациите" и "Мениджмънт на публичните администрации" в Икономическия университет с функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение…

Продължава...

ОФИЦИАЛНИ ЦЕРЕМОНИИ ПО ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

  Експерти от Областния информационен център-Варна присъстваха на официалните церемонии по символични първи копки на три училища и две детски градини в гр. Варна. Мащабните ремонти, които започват, са по…

Продължава...

ОИЦ-ВАРНА ОТЛИЧИ БИЗНЕС ПРОЕКТИ НА СТУДЕНТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Екипът на Областния информационен център – Варна  участва в комисията на студентски конкурс за най-добре изготвен бизнес план към Програма за развитие на селските райони. Събитието се организира от катедра…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.