wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане е съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. Подкрепата по оперативната програма ще се реализира чрез два основни типа операции – осигуряване на топъл обяд и предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти.

    Към момента за област Варна общият брой потребители, които ще получават топъл обяд, осигурен по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане са 1214, съобщиха от Областния информационен център - Варна. Най-голям брой нуждаещи се хранят във Вълчи дол (250), Аврен (184),  Долни Чифлик и Белослав (150). Следват Девня (135), Дългопол и Бяла (100).  За сравнение, през 2015 г. получилите топъл обяд в област Варна са били 534.

   На 26 март (понеделник), в област Варна стартира предоставянето на хранителни продукти от първа необходимост,  отново осигурени по Оперативната програма за храни. 15 897 нуждаещите се ще получат по 16,320 кг. от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг., рибни консерви – 1,120 кг., грах – 3,200 кг., лютеница – 2 кг., доматено пюре – 0,800 кг., бисквити – 1,200 кг. и  мед – 1 кг . Храните се предоставят в цялата страна чрез мрежата на Българския червен кръст (БЧК).

   В понеделник пакети ще бъдат раздавани в гр. Провадия. На следващият ден – 27 март, започва раздаването на храни в гр. Белослав. Графикът до края на месеца предвижда храни да се дават на четири места във Варна (на 28 март), Дългопол и Долни Чифлик (съответно на 29 и 30 март). През април раздаването на продуктите продължава в Аксаково (на 3 април), Девня (5 април), Аврен (12 април), Вълчи дол (10 април), Суворово (13 април) и Бяла и Ветрино (съответно на 16 и 17 април). 

 

Статистика за „Топъл обяд“

Община

Брой потребители по сключен договор за 2015 г.

Брой потребители по сключен договор за 2017 г.

Аврен

154

184

Аксаково

25

25

Белослав

няма

150

Бяла

няма

100

Ветрино

няма

60

Вълчи дол

120

250

Девня

135

135

Долни Чифлик

няма

150

Дългопол

100

100

Провадия

няма

60

Общо

534

1214

 

Координати на Областния Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.