Печат на тази страница

  Актуални възможности за финансиране за млади предприемачи ще представи Областният информационен център – Варна в периода 18 април - 04 май 2018 г. в общините от област Варна. По време на срещите ще бъдат представени Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“  ПРСР 2014 – 2020 г., възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси“,  „Еразъм за млади предприемачи” както и A.L.E.C.O. новата европейска програма за младежко предприемачество.

  График на информационните събития на ОИЦ – Варна:

 

ОБЩИНА

МЯСТО И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО СЪБИТИЕ

гр. Вълчи дол

19 април 10.00ч., залата на община Вълчи дол

гр. Суворово

19 април 14.00 ч., залата на община Суворово

гр. Дългопол

20 април 10.00 ч., залата на община Дългопол

гр. Провадия

20 април, 14.00 ч., залата на Общинския детски комплекс – Провадия

гр. Бяла

26 април, 13.30 ч., залата в Професионалната гимназия по селско стопанство и туризъм

гр. Долни Чифлик

26 април, 15.30ч., залата на община Долни Чифлик

с. Аврен

27 април 10.00 ч., залата на читалище „П.Р.Славейков – 1901“

гр. Белослав

27 април 14.00 ч., залата на общински съвет

гр. Девня

3 май 10.00 ч., ритуалната зала в община Девня

гр. Аксаково

3 май 14.00 ч., залата на община Аксаково

с. Ветрино

4 май 10.00 ч., залата на община Ветрино

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
група във Фейсбук: http://www.facebook.com/groups/257231861054271/