wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   Ученици от клуб „Предприемачи в действие" от СУ „Димитър Благоев“ – Провадия посетиха информационния ден, организиран от Областният информационен център – Варна. Той се проведе на 20 април под мотото „Европа за младите предприемачи“. Събитието беше част от пролетната обиколка на ОИЦ – Варна, която се провежда в периода април – май 2018 г. Тя обхваща всички общини в област Варна и има за цел да запознае млади предприемачи с актуалните възможности за европейско финансиране, подходящи за стартиращ бизнес.

   Освен гимназистите, на срещата присъстваха, земеделски производители от региона, представители на Общински детски комплекс-Провадия и на администрацията в гр. Провадия. Заедно с екипа на ОИЦ – Варна те обсъдиха подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“  ПРСР 2014 – 2020 г., възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси“,  „Еразъм за млади предприемачи” и A.L.E.C.O. - новата европейска програма за младежко предприемачество.  

   „Радваме се, че отново се срещаме с учениците на гимназия „Димитър Благоев“. Те вече имат опит с европейското финансиране, а техни проекти са част от нашето издание „Заедно за Европа“, което излезе в края на миналата година“. За нас е важно, че в лицето на тези млади хора виждаме истинската полза от европейското финансиране“, коментира Виктория Маринова, управител на ОИЦ – Варна.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
група във Фейсбук: http://www.facebook.com/groups/257231861054271/

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.