Печат на тази страница

   Близо 270 души посетиха обиколката „Европа за младите предприемачи“, организирана от Областния информационен център - Варна. Тя се проведе в периода 18 април – 04 май и обхвана всички общини от областта. Финалното събитие се проведе на 4 май в с. Ветрино, където срещата беше посетена от заместник-кмета на общината Ирина Маджарова.

   По време на обиколката, екипът на ОИЦ – Варна запозна присъстващите с Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“  ПРСР 2014 – 2020 г., възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси“,  „Еразъм за млади предприемачи” и A.L.E.C.O. - новата европейска програма за младежко предприемачество.

  „Тази година освен представители на бизнеса, информационните събития бяха посетени и от много гимназисти. Това е изключително радостен факт, защото е знак, че младите хора мислят за бъдещето си, имат идеи и желание за развитие още от училище“, коментира Виктория Маринова-Николова, управител на ОИЦ – Варна.

   Следващата областна обиколка на ОИЦ – Варна ще се проведе през есента, като датите и темата ще бъдат обявени допълнително. Междувременно, желаещите да получат безплатна информация за представените по време на сегашните информационни събития мерки и програми, както и на други възможности за европейско финансиране, могат да се свържат с експертите на центъра на място, по телефон или по електронната поща във всеки работен ден.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
група във ФБ:Областен информационен център - Варна