wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

„С помощта на цифровизацията се развива електронната търговия, а IT специалистите са едни от най-търсените. Това са възможности за работни места, за иновации и икономически растеж“, заяви еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел по време на публична дискусия във Варна.  Почти 170  милиона европейци все още нямат основни цифрови умения, а след 2020 година 90% от работните места ще ги изискват. Във форума участваха евродепутатът Емил Радев, представители на ИТ фирми, експерти от ОИЦ – Варна, студенти, граждани.

Основната тема на гражданския диалог бе цифровото бъдеще на Европа и ролята на цифровизацията за развитието и растежа на регионите. Еврокомисар  Габриел заяви, че стратегията на ЕК за цифровизация на индустрията има бюджет от 500 млн евро, като целта е до 2020 г. хъбовете, като този във Варна, да бъдат развити във всички области на обществено-икономическия живот, а след това – свързани в мрежа.

Еврокомисарят информира, че над 17 хиляди общини от целия ЕС са се регистрирали за финансиране на проекти за безплатен публичен безжичен интернет, като България е на едно от първите места, като са регистрирани над 200 общини.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.