wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   Кръгла маса на тема „България в Европейския съюз и Европейския съюз във Ветрино – преди и сега“ се проведе на 30 май във Ветрино. Тя е част от проекта „Ден на Европа в община Ветрино“, който се реализира по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на българското европредседателство. Целта на срещата е да насърчи интереса на жителите на общината и информираността им за ползите от членството на страната ни в Европейския съюз като равноправен и надежден партньор, отговорностите от ротационното председателство, както и да се повиши доверието в европейските институции.

   В срещата участваха кметът на община Ветрино Димитър Димитров, представители на общинската администрация, неправителствени организации, експерти от Областния информационен център и секретари на читалища от общината.

  В първата част на кръглата маса, основните моменти от председателството на България на Съвета на Европейския съюз, както и ползите от членството на страната ни в групата на 28-те страни, членки на ЕС, бяха представени от Виктория Маринова-Николова, управител на ОИЦ – Варна.

  Във втората част Севилджан Адилова, началник отдел "Местно икономическо развитие и евроинтеграция" в община Ветрино представи реализираните с европейско финансиране проекти. Администрацията изпълнява дейности в социалната сфера за подпомагане на хора в неравностойно положение по ОПРЧР и осигурява „Топъл обяд“ по ОП „Храни“. Получила е средства за подобряване на пътната инфраструктура в региона и обновяване на читалища по ПРСР.

  „Възможността, която имаме да се възползваме от оперативните програми на ЕС, за да реализираме проекти е възприета много добре от местната администрация и със сигурност допринася за подобряване на живота на хората от нашата община“, сподели по време на дискусията заместник кметът Ирина Маджарова, подчертавайки ползата от членството на България в голямото европейско семейство.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.