wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

      Представители на Областния информационен център – Варна присъстваха на откриването на фото-документалната изложба “Освобождението на Добруджа по време на Първата световна война 1916-1917” на 29.06.2018г. във Военноморския клуб в града. Изложбата е направена по проект NETWORLD – “Работа в мрежа за запазване на мултикултурното наследство от Първата Световна Война в страните от региона на река Дунав”.
 
    Консорциумът от партньори по проект NETWORLD включва 9 страни на територията на програма „Дунав”  и  по-голямата част от страните, участващи в Първата световна война,  притежаващи обекти като музеи, бойни полета с паметници, военни гробища и лагери за затворници. От българска страна партньори са Регионалния исторически музей-Добрич, Изпълнителна агенция "Военни клубове и военнопочивно дело" и Агенцията за икономическо развитие-Варна.
 
   По проектът се предвижда обновяване на паметника на 8-ми Приморски полк в гр. Варна и реконструкция на Военното гробище  към регионалния Исторически Музей в гр. Добрич – партньор по проекта.
     Изложбата гостува във Военноморски клуб-Варна до 22-ри юли.
 
 
Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.