Печат на тази страница

На 12 юли 2018г. се проведе заключително информационно събитие по повод изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0379-C01 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“ по програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, изпълняван от едно от водещите предприятия в региона – „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД. Проектът е на обща стойност 2 481 660.00 лв., като за 1 983 000,00 лв са закупени и внедрени - линия за пресяване на стабилизирана органична фракция с филтърна система, вкопан верижен конвейер, устройство за пълнене на тунели.

Емил Дичев, Директор в „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ AД представи резултатите от изпълнението на основните дейности, планирани периода на изпълнението на проекта.

Участие в проведеното събитие взеха служители на компанията, партньори и други заинтересовани лица, които с интерес се разходиха в завода и разгледаха технологичната база.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
група във FB: Областен информационен център - Варна

Галерия със снимки