wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Първите „Олимпийски игри за всички“ се проведоха в гр. Аксаково, област Варна в рамките на проект „Общите спортове-състезанието между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“, финансиран от частта „Спорт“ в рамките на програма „Еразъм+“.

Бенефициент по проекта, в който Община Аксаково участва като партньор е Община Сервейра в Португалия.

Проектът се реализира съвместно с Политехническия институт във Виана де Кастело /Португалия, община Трикала /Гърция/, община Чезена /Италия/ и Унгарска комуникационна компания – Будапеща и се фокусира върху мотивацията за ежедневно спортуване в напреднала възраст. Целта му е да популяризира активния начин на живот сред хората на възраст над 60 години, като ги мотивира да практикуват физически упражнения. Той е добра възможност за споделяне на знания и опит за подобряване на условията на живот сред застаряващото население.

Бюджетът по проекта за община Аксаково е в размер на 43 838 евро.

Олимпийските игри, в които се включиха над 100 участници в дисциплините лека атлетика, футбол, волейбол, плуване, баскетбол, народна топка, бяха официално открити от кмета на община Аксаково инж. Атанас Стоилов и Жоа Нугейра, кмет на община Вила Нова де Сервейра в Португалия.  

По време на игрите се проведе и международна среща на партньорите по проекта, който е с продължителност три години и се реализира на три етапа. През периода на изпълнението му до края на 2020 година ще се провеждат тренировъчни сесии за хора над 60 години два пъти седмично, а на всеки шест месеца ще се отчитат показателите на здравословното им състояние. Предвижда се “Олимпийски игри за всички” да се проведат отново през следващите две години.

 

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.