wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Девет ученици гостуваха на ОИЦ-Варна в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“, която се проведе днес. Това бяха Мартина Петрова, Светла Маринова, Десислава Янакиева от варненската професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, Камен Георгиев, Николета Петрова, Симона Костадинова, Анна Неделчева от търговската гимназия „Георги С. Раковски“, Доротея Неделчева и Ели Марчева, ученички в езиковата гимназия ,,Пейо Яворов“ в град Силистра.

„Мениджър за един ден“ е национална кариерна инициатива, насочена към младите хора, в която ОИЦ - Варна традиционно участва. В рамките на тазгодишното й издание, Виктория Николова, управител на ОИЦ-Варна разказа на участниците за работата на експерта, който се занимава с логистика и предоставяне на информация за различни опции за европейско финансиране, експерта, който отговаря за комуникацията и връзките с външни публики и експерта информационно обслужване и услуги, които работи по съдържанието на презентациите по време на събития организирани от ОИЦ-Варна.

Младите мениджъри от своя страна споделиха интересни идеи за събития и комуникации и зададоха много въпроси за механизма, по който работят оперативните програми.

 

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.