wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Дейности, свързани с убежищата и миграцията, са залегнали в новата програма „Вътрешна сигурност“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., съобщиха от Областния информационен център-Варна.

Началото на новия програмен период за български проекти в областта на вътрешните работи бе поставено на 29 ноември в София в присъствието на заместник-министъра на вътрешните работи Милко Бернер и посланика на Кралство Норвегия Лиз Николин Клевен Гревстад. Програмата, която ще стартира прием през февруари догодина, ще се управлява от МВР на България в партньорство с норвежките ресорни институции.

Основната цел е повишаването на сигурността, уточняват от Областния информационен център-Варна. Работата ще се фокусира върху борбата с организираната престъпност, с финансовите измами и корупцията, като за целта се отпускат 12 млн. евро. Същевременно са залегнали и дейности, свързани с убежищата и миграцията, за които се дават близо 6 млн. евро. За ефективна защита на уязвими общности, взаимодействие и диалог на органите на реда с ромската общност са предвидени 2,5 млн. евро. Ще се работи и за утвърждаването на принципа „полицията в близост до обществото“.

По програмата ще бъдат полагани усилия за укрепване на полицейското сътрудничество и партньорство за ефективно противодействие на трансграничната престъпност и подобряване на работата с веществени доказателства; повишаване на капацитета в областта на убежищата и нелегалната миграция с акцент към непридружените непълнолетни мигранти и ефективна превенция срещу домашното насилие.

Програмата е с общ бюджет над 25 млн. евро и ще финансира проекти в приоритетните сектори убежище и миграция, предотвратяване и борба с престъпността, противодействие на корупцията и икономическата престъпност.

На 9 декември 2016 г. в гр. София беше подписан Меморандумът за разбирателство за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021  г. С меморандума Министерството на вътрешните работи е определено за Програмен оператор на програма „Вътрешни работи“.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.