wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Експерт от Областния информационен център-Варна присъства на представянето на проекта на Регионалния исторически музей „Годината, която промени всичко: Чехословакия и Европа през 1968“. Той е финансиран по програма „Европа за гражданите“, направление „Европейска памет за миналото“, и ще се занимава със събитията по време на Пражката пролет.

Водеща организация по проекта е Университет „Коменски“ в Братислава, Словакия. Партньори, освен Отдел „Най-нова история“ във варненския музей, са още три университета – във Виена, Загреб и Болоня, Институтът за национална памет в Естония, както и три словашки организации. Общата стойност на проекта е 98,280 хил. евро. Той е стартирал на 15 август тази година и ще продължи до 14 февруари 2020-та. Проектът е единият от 37, избрани от 357 предложения, подадени по тази програма.

Основната идея е да се събере архив от данни за събитията по времето на Пражката пролет и българското участие. Предвидени са срещи и интервюта с хора, които са участвали в тях – бивши военни и свидетели на това време. Техните истории ще бъдат заснети на видеозаписи и ще се превърнат в част от колекция, която ще се съхранява в Братислава.

Във Варна за пръв път се работи по темата за Пражката пролет. В музея не се пази нито един материал за тези исторически събития. У нас документи ще се събират от архивите във Велико Търново и София.

Всички  материали ще влязат в документално издание – сборник. Част от тях ще бъдат подредени в изложба, която ще бъде открита в Братислава през март догодина, а през септември ще бъде показана и във Варна.

Програма „Европа за гражданите“ за периода 2014-2020г., е важен инструмент, чиято цел е 500-те милиона жители на Европейския съюз да получат по-активна роля в развитието му. Чрез финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, програмата популяризира общата история и споделените ценности на Европа и насърчава чувството на ангажираност по отношение на развитието на ЕС.

 

Областен Информационен Център – Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.